Lidmaatschap


Het lidmaatschap van de SNB kunt u aanvragen via het aanmeldingsformulier. U ontvangt dan 4x per jaar het blad Snoekerijen. Bovendien heeft u dan (meestal) gratis toegang bij evenementen her en der in land, die door de SNB of door regiobesturen worden georganiseerd.

Voor verenigingen (HSV’s), federaties of andere (belangen) organisaties geldt een aparte regeling. Klik hier voor informatie over het SNB Verenigingslidmaatschap.

Lidmaatschap per jaar:
contributie tot 15 jaar (jeugdlid)€ 16,00 per persoon
contributie vanaf 15 jaar (seniorlid)€ 27,50 per persoon
Reglementen lidmaatschap SNB:
Lidmaatschap per jaar: betalingen via automatische incasso.

BIC-code: RABONL2U

IBAN-nummer: NL93RABO 0307761630


Nederland: Rabobank nummer 3077.61.630 t.n.v. SNB onder vermelding van nieuw lid SNB incl. naam en adres.
Belgie: Rabobank nummer 3077.61.630 t.n.v. SNB onder vermelding van nieuw lid SNB incl. naam en adres.

Beëindiging lidmaatschap:


Schriftelijk opzeggen aan ledenadministratie van de SNB, uiterlijk per 1 december van het lopende jaar. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging tot automatische afschrijving van de contributie. Wij willen u verzoeken gebruik te maken van het formulier om op te zeggen. Mocht het dan toch niet lukken dan willen we u verzoeken een email met de informatie zoals gevraagd in het opzeggingsformulier te sturen naar: ledenadministratie@snoekstudiegroep.nl. Bij ontbrekende informatie vóór 1 december kunnen wij tijdige opzegging helaas niet garanderen. 

Ledenadministratie SNB
Annehettie

Uitgelicht