Wanneer opzeggen via het formulier niet lukt. Zou u dan zo vriendelijk willen zijn de gevraagde informatie via de mail te versturen naar: ledenadministratie@snoekstudiegroep.nl


Beëindiging lidmaatschap:


Schriftelijk opzeggen aan ledenadministratie van de SNB, uiterlijk per 1 december van het lopende jaar. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging tot automatische afschrijving van de contributie.

Ledenadministratie SNB
Gerda Rebel