Algemene ledenvergadering Sportvisserij Nederland

0 670
14 jun

Op zaterdag 10 juni vond in Papendal op het terrein van NOC/NSF, weer de jaarlijkse ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. In de ochtend weer een gevarieerd openbaar programma en in de middag gevolgd door de “besloten” ledenvergadering.

Het ochtenddeel werd door Marco Kraal aan elkaar gepraat. Hier waren diverse sprekers van een aantal hengelsportverenigingen die met de aanwezigen deelden hoe zij hun vereniging vitaal hebben gemaakt c.q. vitaal hebben gehouden. De gemene deler is het goed onderhouden van hun viswater (in deze gevallen visvijvers met uitgezette karper, giebel etc.), jonge bestuursleden en betrokkenheid naar buiten toe door o.a. hun water op te laten nemen in de Landelijke Lijst. Als speciale gast was Boaz, bekend van het TV programma “Bart leert vissen”, aanwezig. Boaz werd door Marco kort ondervraagd over hoe hij denkt dat de hengelsport met de jeugd moet omgaan.Afscheid en begin
Na een uitstekend verzorgde lunch voor de aanwezigen vergaderde SVN in de middag voor het officiële gedeelte. Voorzitter Menno Knip begint met zijn “jaarrede” die dit keer geen jaarrede is maar een “afscheidsspeach”. Menno memoreert de afgelopen zes jaren waarin hij als voorzitter Sportvisserij Nederland mocht leiden. Hij benoemt enkele zaken waar hij trots op is zoals o.a. het toetreden tot NOC/NSF en de verbeterende samenwerking met de natuur- en milieuorganisaties. Aansluitend aan zijn verhaal wordt de nieuwe voorzitter voorgesteld en daarna door de vergadering unaniem benoemd.De nieuw benoemde voorzitter, Mevrouw Marjan Van Kampen, sprak vervolgens kort de vergadering toe. Aan haar werd een bos bloemen overhandigd en vervolgens nam de vergadering, bij monde van bestuurslid Peter-Paul Blommers, afscheid van vertrekkend voorzitter Menno Knip. Met een kort dankwoord en een flesje “hartversterking” bedankt Peter-Paul namens Sportvisserij Nederland Menno voor zijn jarenlange inzet.

De vergadering verloopt verder op de gebruikelijke wijze met de diverse agendapunten. Aan het einde spreekt voorzitter Frits Jager van Sportvisserij Midwest Nederland Menno nog toe en dankt hem namens zijn federatie voor zijn inzet. Hij biedt Menno een cadeau aan bestaande uit o.a. een visdag met een professionele visgids om nog eens op roofvis te gaan vissen.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties